Personalepolitik

BK Teknik A/S har efterhånden opnået en god tradition for at kunne opnå resultaterne i fællesskab, og det er således målet at dygtiggøre os i fremtiden og derved være i stand til nye udfordringer.

Strukturen i den daglige ledelse er uddelegeret på flere personer, alle i høj grad instrueret og oplært i virksomhedens produktion og målsætning.

Der tilstræbes ansvar og uddannelse blandt medarbejderne i videst muligt omfang, og lønforhold som gennemsnit for branchen i området, fulgt op af virksomhedens interne ordninger, som f.eks. resultatløn, pensionsordning, EDB til medarbejderne, ekskursioner og lign.

BK Teknik A/S har udarbejdet et personalecirkulære, som omtaler arbejdstider, arbejdstøj, alkoholpolitik, ferie, sikkerhedsforhold og -regler.
 
BK TEKNIK A/S • Auningvej 89B • 8961 Allingåbro • Tlf.: 8712 3050 • E-mail: bk@bkteknik.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net